สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
  กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  
  เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
 
*** ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด. 91 ได้ที่ www.rd.go.th
 
—————————————————————
©ระบบหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com