สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2564  
:: ธันวาคม 2563
:: พฤศจิกายน 2563
:: ตุลาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกว21 ประกาศเมื่อ 15-Aug-201404:56:13: pm
   

-

    โอนเงินเดือนตกเบิกว21(ครูผู้ช่วย,คศ.1).xls
   แจ้งพิมพ์ payslip ประกาศเมื่อ 30-Jul-201401:41:34: pm
   

แจ้งให้พนักงานราชการทุกท่านสามารถพิมพ์เงินเดือน payslip ผ่านระบบ payslip system ได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  2557

หากท่านใดไม่สามารถพิมพ์ payslip ได้ ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 
   แจ้งโอนเงินว21 ประกาศเมื่อ 29-Jul-201410:44:28: am
   

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุุกโรงเรียน

            ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม  2557 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินเดือนเข้าบัญชีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำสำหรับเดือนนี้มีเงินโอนนอกเหนือจากเงินเดือนเพิ่มเติมดังนี้

            1. เงินตกเบิกแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม  2557 

             2.เงินตกเบิก ว.21   จำนวน  264 ราย สำหรับเงินตกเบิก ว21 จำนวนที่เหลือจะตกเบิกให้ภายในวันที่ 10  สิงหาคม 2557

             จึงขอความร่วมมือให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย

    w21.xls
   แจ้งโอนการศึกษาบุตร ประกาศเมื่อ 27-Jun-201409:33:28: am
   

สพป.อุดรธานี เขต 3 โอนเงินการศึกษาบุุตร ในวันที่ 25  มิถุนายน 2557 ตามเอกสารแนบ

    โอนการศึกษาบุตร.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com