สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2564  
:: ธันวาคม 2563
:: พฤศจิกายน 2563
:: ตุลาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   โอนเงินเดือนพ.ย.2558 ประกาศเมื่อ 20-Nov-201510:13:07: pm
   

เงินเดือนของข้าราชการจะโอนเข้าบัญชีวันที่  25  พ.ย. 2558  พร้อมกับตกเบิกเงินเดือน 1 เดือน

 
   รับคืนแฟ้มประวัติ(ก.พ.7) ประกาศเมื่อ 18-Sep-201509:17:02: pm
   

แจ้งให้ผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี  2558 ให้มาติดต่อขอรับแฟ้มประวัติ(ก.พ. 7)ได้ที่ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 21  กันยายน 2558 เป็นต้นไป

 
   สลีปเงินเดือนพนักงานราชการและเงินบำนาญ ประกาศเมื่อ 27-Aug-201511:22:06: pm
   

แจ้งพนักงานราชการและข้าราชการบำนาญ สามารถพิมพ์สลีปเงินเดือนจากระบบ Payslip system  ได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม  2558 เป็นต้นไป หากท่านใดไม่สามารถพิมพ์สลีปเงินเดือนไม่ได้ให้ติดต่อกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 
   หนังสือรับรองภาษีปี2557 ประกาศเมื่อ 17-Mar-201509:49:47: am
   

ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2557 ณ กลุ่มบริหารงานการเงินลแะสินทรัพย์ สพป.อด.3

    17032557.docx
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com