สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: พฤศจิกายน 2562  
:: ตุลาคม 2562
:: กันยายน 2562
:: สิงหาคม 2562
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   สลีปเงินเดือนพนักงานราชการและเงินบำนาญ ประกาศเมื่อ 27-Aug-201511:22:06: pm
   

แจ้งพนักงานราชการและข้าราชการบำนาญ สามารถพิมพ์สลีปเงินเดือนจากระบบ Payslip system  ได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม  2558 เป็นต้นไป หากท่านใดไม่สามารถพิมพ์สลีปเงินเดือนไม่ได้ให้ติดต่อกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 
   หนังสือรับรองภาษีปี2557 ประกาศเมื่อ 17-Mar-201509:49:47: am
   

ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2557 ณ กลุ่มบริหารงานการเงินลแะสินทรัพย์ สพป.อด.3

    17032557.docx
   ใบแจ้งยอด กบข. ประกาศเมื่อ 09-Feb-201509:20:11: am
   

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้นำใบแจ้งยอด กบข. ประจำปี  2557  ใส่ไว้ในช่องรับงานโรงเรียนแล้วตั้งแต่วันที่  8  กุมภาพันธ์  2558 ขอให้ตรวจสอบ หากมีรายใดไม่อยู่ในโรงเรียนของท่านให้นำส่งใบแจ้งยอดที่กลุ่มการเงินเขต หรือหากไม่มีใบแจ้งยอดขอให้แจ้งรายชื่อที่กลุ่มการเงินเขต เช่นกัน

 
   ครูพี่เลี้ยง ประกาศเมื่อ 25-Nov-201405:21:12: pm
   

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนได้แล้วเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2557  เป็นต้นไป  หากท่านใดไม่สามารถพิมพ์สลิปได้ให้ติดต่อที่ฝ่ายการเงินเขต

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com