สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2564  
:: ธันวาคม 2563
:: พฤศจิกายน 2563
:: ตุลาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี ประกาศเมื่อ 31-Jan-201711:23:13: am
   

สพป.อุดรธานี เขต 3 แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทราบว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559 สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีไปยื่นภาษีประจำปี2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

 

 
   แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประกาศเมื่อ 26-Dec-201610:25:11: am
   

สพป.อุดรธานี เขต 3  แจ้งการโอนเงินประจำเดือน  ธันวาคม 2559

ในสลีปเงินเดือนจะไม่มีค่าเช่าบ้านแต่จะโอนให้ต่างหากพร้อมกับเงินเดือน  ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559  เป็นต้นไป(เพื่อเตรียมจ่ายตรงเงินเดือน มกราคม  2560 ซึ่งจะแยกโอนค่าเช่าบ้านต่างหาก)

 

 
   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประกาศเมื่อ 11-Jan-201603:44:12: pm
   

สพป.อุดรธานี เขต 3  ได้จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี  2558เรียบร้อยแล้ว  ข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่ ระบบภาษีออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
   กบข.ระหว่างเดือน ประกาศเมื่อ 28-Dec-201508:02:37: pm
   

ช่องรายการหักเงินส่งคืนคลัง  เป็นรายการหักเงิน กบข.ระหว่างเดือน(เงินเดือนตกเบิกเดือนตุลาคม 2558)

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com