สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: กันยายน 2562  
:: สิงหาคม 2562
:: กรกฎาคม 2562
:: มิถุนายน 2562
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประกาศเมื่อ 11-Jan-201603:44:12: pm
   

สพป.อุดรธานี เขต 3  ได้จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี  2558เรียบร้อยแล้ว  ข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่ ระบบภาษีออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
   กบข.ระหว่างเดือน ประกาศเมื่อ 28-Dec-201508:02:37: pm
   

ช่องรายการหักเงินส่งคืนคลัง  เป็นรายการหักเงิน กบข.ระหว่างเดือน(เงินเดือนตกเบิกเดือนตุลาคม 2558)

 
   โอนเงินเดือนพ.ย.2558 ประกาศเมื่อ 20-Nov-201510:13:07: pm
   

เงินเดือนของข้าราชการจะโอนเข้าบัญชีวันที่  25  พ.ย. 2558  พร้อมกับตกเบิกเงินเดือน 1 เดือน

 
   รับคืนแฟ้มประวัติ(ก.พ.7) ประกาศเมื่อ 18-Sep-201509:17:02: pm
   

แจ้งให้ผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี  2558 ให้มาติดต่อขอรับแฟ้มประวัติ(ก.พ. 7)ได้ที่ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 21  กันยายน 2558 เป็นต้นไป

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com