สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2564  
:: ธันวาคม 2563
:: พฤศจิกายน 2563
:: ตุลาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งโอนเงินเดือนเมษายน 2560 ประกาศเมื่อ 24-Aug-200209:49:27: am
   

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2560 โอนเงินเดือนเข้าวันที่  25  เมษายน  2560

 
   แจ้งโอนเงินเดือนมีนาคม 25560 ประกาศเมื่อ 24-Mar-201709:26:44: am
   

เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน  มีนาคม 2560  โอนเงินเดือนเข้าวันที่  28  มีนาคม  2560

 
   แจ้งโอนเงินเดือนกุมภาพันธ์2560 ประกาศเมื่อ 17-Feb-201701:13:18: pm
   

สพป.อุดรธานี เขต 3 เงินเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะเข้าบัญชีข้าราชการในสังกัดวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2560

 
   แจ้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี ประกาศเมื่อ 31-Jan-201711:23:13: am
   

สพป.อุดรธานี เขต 3 แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทราบว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559 สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีไปยื่นภาษีประจำปี2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 60 เป็นต้นไป

 

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com