สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: พฤศจิกายน 2562  
:: ตุลาคม 2562
:: กันยายน 2562
:: สิงหาคม 2562
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งโอนเงินตกเบิกครูย้ายเข้า จำนวน 3 ราย(โอน 11 ธ.ค.55) ประกาศเมื่อ 11-Dec-201203:19:03: pm
   

-11 ธ.ค.55 งานการเงินฯได้โอนเงินตกเบิกเงินเดือนครูย้ายเข้า 3 ราย ดังนี้
1.นางลินดา บุตระ  เงินเดือน+วิทยฐานะ(16-31 ต.ค.55)
  จำนวน 20,330.32 บาท
2.นายพงษ์ศักดิ์ สมบัติกำไร  เงินเดือน+วิทยฐานะ(6-30 พ.ย.55) จำนวน 51,975.01 บาท
3.นางศุภนิดา ดวงพรมยาว เงินเดือน+ค่าครองชีพ(16-30 พ.ย.55) จำนวน 7,500.00 บาท

 
   แจ้งรายการตกเบิกเงินเดือนตุลาคม-แก้ไข118ราย ประกาศเมื่อ 04-Dec-201202:59:48: pm
   

ตามที่เดือน ตุลาคม 2555 ได้เบิกจ่ายเงินเดือนไปแล้วนั้น มีข้าราชการบางรายได้รับเงินเดือนคลาดเคลื่อนจากคำสั่งที่ได้รับ เนื่องจากได้รับการแก้ไขเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 118 รายการ งานการเงินได้จัดทำรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และจะทำการเบิกจ่ายเงินเดือนให้เป็นปัจจุบันและตกเบิกเงินเดือนให้ในเดือนธันวาคม 2555  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

    แจ้ง-ตกเบิกตค55.xls
   แจ้งรายการหัก กบข./กสจ. เพิ่มเติมในสลิปเงินเดือน พฤศจิกายน 2555 ประกาศเมื่อ 04-Dec-201202:25:37: pm
   

เนื่องจากเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมารายการหัก กบข./กสจ. ประจำเดือน มีความคลาดเคลื่อน หรือยังเป็นยอดเท่ากับเดือนกันยายน 2555 น้อยกว่าความเป็นจริงของเงินเดือนตุลาคม 2555  ซึ่งจะต้องหักส่งร้อยละ 3 ของเงินเดือน  ในเดือนพฤศจิกายน 2555 งานการเงินจึงทำการหักส่ง กบข./กสจ. เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดประจำเดือน ตุลาคม 2555 โดยจะปรากฎเป็นรายการ กบข./กสจ. แยกต่างหาก จากรายการประจำเดือน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

ตัวอย่างตามไฟล์แนบ

    ตัวอย่างแจ้ง กบข เพิ่ม.doc
   แจ้งให้ผู้มีรายชื่อไปชำระหนี้ด้วยตนเอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ประกาศเมื่อ 27-Nov-201209:50:30: am
   

ตามที่ สพป.อด.3 ได้เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 มีบางรายที่ไม่สามารถหักเงินนำส่งเจ้าหนี้ได้ ขอให้ดำเนินการนำส่งเงินด้วยตนเอง บัญชีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

    5511.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com