สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2564  
:: ธันวาคม 2563
:: พฤศจิกายน 2563
:: ตุลาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งโอนเงินตกเบิกปรับพอกเงินเดือน ค.ศ.3 จำนวน 99 ราย ประกาศเมื่อ 28-Dec-201203:56:52: pm
   

รายการโอนเงินปรับพอกเงินเดือน ค.ศ.3 พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    แจ้ง-ตกเบิกธค55.xls
   แจ้งผู้รายชื่อให้ไปชำระหนี้ด้วยตนเอง ประกาศเมื่อ 26-Dec-201211:00:56: am
   

ตามที่ได้เบิกจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2555 และโอนในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 แล้วนั้น  แต่เนื่องจากมีบางรายไม่สามารถหักส่งชำระหนี้ได้ จึงขอให้เจ้าตัวได้ดำเนินการไปชำระหนี้ด้วยตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    แจ้งชำระหนี้ธค55.xls
   แจ้งโอนเงินตกเบิกครูย้ายเข้า จำนวน 3 ราย(โอน 11 ธ.ค.55) ประกาศเมื่อ 11-Dec-201203:19:03: pm
   

-11 ธ.ค.55 งานการเงินฯได้โอนเงินตกเบิกเงินเดือนครูย้ายเข้า 3 ราย ดังนี้
1.นางลินดา บุตระ  เงินเดือน+วิทยฐานะ(16-31 ต.ค.55)
  จำนวน 20,330.32 บาท
2.นายพงษ์ศักดิ์ สมบัติกำไร  เงินเดือน+วิทยฐานะ(6-30 พ.ย.55) จำนวน 51,975.01 บาท
3.นางศุภนิดา ดวงพรมยาว เงินเดือน+ค่าครองชีพ(16-30 พ.ย.55) จำนวน 7,500.00 บาท

 
   แจ้งรายการตกเบิกเงินเดือนตุลาคม-แก้ไข118ราย ประกาศเมื่อ 04-Dec-201202:59:48: pm
   

ตามที่เดือน ตุลาคม 2555 ได้เบิกจ่ายเงินเดือนไปแล้วนั้น มีข้าราชการบางรายได้รับเงินเดือนคลาดเคลื่อนจากคำสั่งที่ได้รับ เนื่องจากได้รับการแก้ไขเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 118 รายการ งานการเงินได้จัดทำรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และจะทำการเบิกจ่ายเงินเดือนให้เป็นปัจจุบันและตกเบิกเงินเดือนให้ในเดือนธันวาคม 2555  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

    แจ้ง-ตกเบิกตค55.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com