สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: กันยายน 2562  
:: สิงหาคม 2562
:: กรกฎาคม 2562
:: มิถุนายน 2562
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งการขอเปลี่ยนแปลงการหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2556 ประกาศเมื่อ 14-Jan-201303:01:33: pm
   

แจ้งข้าราชการในสังกัด ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2556(1มค.56-31ธค.56)

ความรู้เรื่องภาษี http://www.rd.go.th/publish/309.0.html

คำนวณยอดเสียภาษีแบบคร่าว http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=83

หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงยอดเงิน หัก ภาษี ณ ที่จ่ายจากเดิม ให้แจ้งโรงเรียนที่สังกัดและรวมรวมส่งเจ้าหน้าที่การเงิน สพป.อด.3 ทาง e-filing หรือ เป็นเอกสาร  ภายในวันที่ 18 มกราคม 2

    รายการขอหักภาษี56.xls
   แจ้งโอนเงินตกเบิก(ค้างโอนปรับพอก 99ราย) ประกาศเมื่อ 04-Jan-201304:50:40: pm
   

รายการโอนเงินตกเบิก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ค้างโอนเข้าประจำเดือนธันวาคม 2555(ค้างโอนปรับพอก คศ.3 99 ราย) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    56-01-04.xls
   แจ้งโอนเงินตกเบิกปรับพอกเงินเดือน ค.ศ.3 จำนวน 99 ราย ประกาศเมื่อ 28-Dec-201203:56:52: pm
   

รายการโอนเงินปรับพอกเงินเดือน ค.ศ.3 พร้อมกับเงินเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    แจ้ง-ตกเบิกธค55.xls
   แจ้งผู้รายชื่อให้ไปชำระหนี้ด้วยตนเอง ประกาศเมื่อ 26-Dec-201211:00:56: am
   

ตามที่ได้เบิกจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2555 และโอนในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 แล้วนั้น  แต่เนื่องจากมีบางรายไม่สามารถหักส่งชำระหนี้ได้ จึงขอให้เจ้าตัวได้ดำเนินการไปชำระหนี้ด้วยตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    แจ้งชำระหนี้ธค55.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com