สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มิถุนายน 2563  
:: พฤษภาคม 2563
:: เมษายน 2563
:: มีนาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   11เม.ย.56-โอนตกเบิกแก้ไขเงินเดือน ตค.55 จำนวน 70 ราย ประกาศเมื่อ 17-Apr-201301:20:46: pm
   
    โอน11เมย56.xls
   29มีค56-โอนตกเบิกเงินเดือนทะลุขั้น คศ.3 จำนวน 24 ราย ประกาศเมื่อ 17-Apr-201301:19:48: pm
   
    โอน29มีค56.xls
   แจ้งรายการหัก นิวแฮมเชอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2556 ประกาศเมื่อ 28-Mar-201307:16:59: pm
   

เนื่องจากรายการหัก นิวฉอมเชอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2556 มีความคลาดเคลื่อน ผู้ที่่ไม่ถูกหักเงินในเดือน มีนาคม จะถูกยกยอดไปหักในเดือนเมษายน  อนึ่ง บริษัทได้แจ้งให้ความคุ้มครองตามปกติ.  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
   แจ้งรายการหักส่ง ธ.ออมสิน-สาขาหนองหาน ประจำเดือน มีนาคม 2556 ประกาศเมื่อ 28-Mar-201307:11:13: pm
   

ธนาคารออมสิน - สาขา หนองหาน  ฝากประชาสัมพันธ์

1.  แจ้งให้ผู้มีรายการเงินกู้ประเภทสวัสดิการ ของธนาคารออมสิน สาขาหนองหาน ให้ไปชำระเงินรายเดือนด้วยตนเอง (สามารถชำระได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมบอกประเภทเงินกู้สวัสดิการ)

 2.  และสำหรับผู้มีเงินกู้ประเภทวิทยฐานะ ซึ่งมีรายการหักเกินกว่างวดชำระปกติ ธนาคารจะทำการโอนเงินคืนให้แก่เจ้าตัวผ่านบัญชีธนาคารออมสิน ภายในวันที่ 5 เม.ย.56

อนึ่ง  หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสิน.โดยตรง

 

 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com