สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2564  
:: ธันวาคม 2563
:: พฤศจิกายน 2563
:: ตุลาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   31 ตค. 56 -แจ้งโอนครูบรรจุใหม่ ครูย้ายเข้าและครูเงินเดือนตกเบิก เดือน ตค. 56 ประกาศเมื่อ 31-Oct-201303:54:38: pm
   
    โอนครูบรรจุใหม่ครูย้ายเข้าและครูเงินเดือนตกเบิก ตค.56.xls
   31 ตค. 56-แจ้งรายชื่อผู้ที่จะต้องไปชำระเงินเอง ประจำเดือน ตค.56 ประกาศเมื่อ 31-Oct-201311:12:20: am
   
    ผู้ที่จะต้องไปชำระเงินเอง- ตค.56.xls
   17ตค.56-โอนเงินรางวัลปี 54 จำนวน 7 ราย-กรณีบัญชีเดิมถูกระงับหรือปิด ประกาศเมื่อ 17-Oct-201308:11:41: pm
   
    17ตค56-โอนเงินรางวัลปี54-ครั้งที่2.xls
   แจ้ง-เงินรางวัล ปี 54- (1)กรณีไม่ปรากฎรายชื่อตามที่ได้แจ้งก่อนหน้า ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล (2)-กรณีปรากฎชื่อแต่โอนเข้าไม่ได้เนื่องจากปิดบัญชี จำนวน 16 ราย ขอให้แจ้งกลับมาที่งานการเงิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศเมื่อ 09-Oct-201312:33:27: pm
   
    โอนเงินรางวัล54-แจ้ง-2.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com