สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: พฤศจิกายน 2562  
:: ตุลาคม 2562
:: กันยายน 2562
:: สิงหาคม 2562
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   20 พย.56-แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินรางวัลปี2554 จำนวน 19 ราย ประกาศเมื่อ 21-Nov-201302:57:12: pm
   

ตามที่ได้แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้รับโอนเงินรางวัลปี พ.ศ.2554 จำนวน 19 ราย นั้น

เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ ยังไม่ได้้รับโอนเงินที่จัดสรรเพิ่มเติมจากทาง สพฐ. จึงยังไม่สามารถโอนเงินดังกล่าวได้  และหากได้รับเงินโอนดังกล่าวแล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯจะโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยเร็ว จึงขอเรียนชี้แจงมา ณ โอกาสนี้ อนึ่งอาจต้่องรอให้บางเขตพื้นที่การศึกษาฯที่ถูกเรียกเงินคืน คืนเงินรางวัลนั้นกับ สพฐ ก่อน ซึ่งคาดว่าทาง สพฐ น่าจะดำเนินการได้โดยเร็ว 

ตาม หนังสือ ศธ 04011/70 ลว 25 กันยายน 2556

 

 
   20พย.56-โอนค่าเช่าบ้านเดือน ตุลาคม 2556 ตามรายการแนบ ประกาศเมื่อ 21-Nov-201302:37:59: pm
   
    แจ้ง-20-11-56-ค่าเช่าบ้าน-ตค56.xls
   31 ตค. 56 -แจ้งโอนครูบรรจุใหม่ ครูย้ายเข้าและครูเงินเดือนตกเบิก เดือน ตค. 56 ประกาศเมื่อ 31-Oct-201303:54:38: pm
   
    โอนครูบรรจุใหม่ครูย้ายเข้าและครูเงินเดือนตกเบิก ตค.56.xls
   31 ตค. 56-แจ้งรายชื่อผู้ที่จะต้องไปชำระเงินเอง ประจำเดือน ตค.56 ประกาศเมื่อ 31-Oct-201311:12:20: am
   
    ผู้ที่จะต้องไปชำระเงินเอง- ตค.56.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com