สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มิถุนายน 2563  
:: พฤษภาคม 2563
:: เมษายน 2563
:: มีนาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   20 ธค. 56 - โอนตกเบิกครูพี่เลี้ยง 1 ตค. 55 - 30 กย. 56 ประกาศเมื่อ 25-Dec-201302:10:15: pm
   
    ตกเบิกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.55 - 30 ก.ย 56.xls
   6 ธค.56 -โอนเงินประกันสังคมคืนโรงเรียน 4% เดือน ตค.56 และ พย.56 ประกาศเมื่อ 12-Dec-201309:42:47: am
   
    โอนประกันสังคม ตค. 56 และ พย.56.xls
   6 ธค.56 - โอนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรี เดือน ธันวาคม 56 (จำนวน 56 ราย) ประกาศเมื่อ 11-Dec-201308:43:15: am
   
    โอนการศึกษาบุตร งบวันที่ 6 ธค.56.xls
   26พย56-โอนเงินเดือนตกเบิกเข้าพร้อมเงินเดือน พ.ย.56 ประกาศเมื่อ 28-Nov-201302:26:32: pm
   

แจ้งการโอนเงินตกเบิกเข้าพร้อมเงินเดือน พฤศจิกายน 2556

    แจ้ง-โอนพร้อมเงินเดือน26พย56.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com